Методика визначення


Індекс депозитів банку Fudi - комплексна оцінка депозитів банку з точки зору їх надійності і прибутковості.
Депозитний індекс Fudi включає в себе дві складові:
Перша складова індексу
Рейтинг надійності депозитів – присвоюється «Українським кредитно-рейтинговим агентством» відповідно до спеціальної методики, що включає в себе аналіз власної фінансової стійкості банку і можливості отримання банком фінансової підтримки.

При цьому враховуються такі характеристики, як ринкова частка, капіталізація, ліквідність, якість активів, якість пасивів, ефективність діяльності банку. Крім того, банк перевіряється на наявність стоп-факторів: фактів порушення термінів повернення депозитів, а також фактів введення в банк тимчасової адміністрації.
Друга складова індексу
Рівень прибутковості вкладів банку в різних валютах – визначається Адміністрацією порталу Finance.UA шляхом порівняння даних про депозитні ставки банку, наданих порталу, з базовим рівнем прибутковості. За базовий рівень береться Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (для періоду розміщення 12 місяців), який розраховується Thomson Reuters і публікується на сайті НБУ.

Для розрахунку прибутковості використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на відповідні терміни. «Класичним» вважається депозит для фізичної особи – нового вкладника, без права поповнення до кінця терміну, з виплатою відсотків у кінці терміну. У разі, якщо в депозитній лінійці банку відсутній такий депозит, то береться депозит, що найбільш близький за економічним значенням.Шкала рейтингу
надійності депозитів:


A.Найвища надійність.Найвища надійність серед українських банків. Низька чутливість до несприятливих зовнішніх факторів
B.Висока надійність.Висока надійність у порівнянні з іншими українськими банками, чутливість до несприятливих зовнішніх факторів невисока, але вища, ніж у банків з рівнем рейтингу А
C.Надійність вище середньої.Рівень надійності вищий, ніж достатній. Чутливість до несприятливих зовнішніх факторів вища, ніж у банків з рівнями рейтингів А і В
D.Середня надійність.Достатній рівень надійності, помірна чутливість до несприятливих зовнішніх факторів
E.Надійність нижче середньої.Прийнятний рівень надійності, але висока чутливість до несприятливих зовнішніх факторів
F.Низька надійність.Недостатня надійність, дуже висока чутливість до несприятливих зовнішніх факторів

Шкала індексу
прибутковості вкладів банку:


1.Найвища прибутковість.Прибутковість за вкладами понад 125% від базової
2.Висока прибутковість.Прибутковість за вкладами в межах 115-125% від базової
3.Прибутковість вище середньої.Прибутковість за вкладами в межах 105-115% від базової
4.Середня (базова) прибутковість.Прибутковість за вкладами в межах 95-105% від базової
5.Прибутковість нижче середньої.Прибутковість за вкладами в межах 85-95% від базової
6.Низька прибутковість.Прибутковість за вкладами менше 85% від базової


Кому розраховуються індекси:
Індекси депозитів Fudi мають тільки ті банки, які одночасно мають рейтинг надійності депозитів від «Українського кредитно-рейтингового агентства»
і надають дані про умови депозитів для населення порталу Finance.UA